Home

Werkblad breuken vergelijken

Ongelijknamige breuken Het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken is het vervolg op de bewerkingen met gelijknamige breuken. Met de eerste werkbladen kun je oefenen met het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken waarbij de noemers gemakkelijk zijn om in elkaar op te zetten Weet jij al goed wat breuken zijn? Op dit werkblad ga je met breuken aan de slag. Je moet aangeven welke breuk groter is. Het is hierbij belangrijk dat je weet welke hoeveelheid bij elke breuk hoort. Door op dit werkblad te oefenen, raak je meer vertrouwd met het begrip breuken Extra werkbladen bij leerwerkboek breuken groep 7 en 8 Bij elke genoemde paragraaf in de tabel hieronder zijn 5 extra werkbladen gemaakt. Het zijn pdf's met een vraagblad en een antwoordblad en direct printbaar

Zelf breuken werkbladen maken met sommenprinte

Bij het vergelijken van twee breuken bekijk je een breuk altijd eerst als een deelsom. Uitleg video. Je bekijkt elke breuk eerst als een deelsom. Soms is het antwoord van een van beide deelsommen groter dan 1. Je ziet dan in een oogopslag welke breuk groter is. Werkbladen met antwoordbladen Op dit werkblad oefen je het benoemen van de breuken. Het werkblad gaat tot en met het tiende deel. Tel het totale aantal pizzapunten en de gekleurde pizzapunten. Als je dit goed hebt gedaan, dan weet je ook welke breuk erbij hoort

Breuken vermenigvuldigen Het vermenigvuldigen van breuken kan op begripniveau worden geoefend bij het onderdeel 'een deel van een aantal'. Op deze pagina kunnen werkbladen worden gemaakt met kale sommen van het breuken vermenigvuldigen Oefenen rond breuken. Met deze werkblaadjes oefenen leerlingen rond breuken. Volgende leerstof wordt ingeoefend: een breuk nemen van een getal, twee breuken vergelijken en er het juiste teken tussen plaatsen, breuken rangschikken, van breuk naar kommagetal en . Downloadbaar lesmateriaal 26-03-2019 (74) Erika Wyn Breuken: Hulpkaartjes bij het uitrekenen van breuken. Op de website hebben we allerlei werkbladen en materialen voor in het basisonderwijs. Van cito tot knutselwerkjes voor groep 1 t/m 8. Welkom op Juf Milou - Voor al uw onderwijsmateriaal. Groep 7. opener Rekenen. opener. Breuken. opener. Kan jij al breuken vereenvoudigen? Op dit werkblad ga je daarmee aan de slag. Een breuk vereenvoudigen betekent dat je een breuk zo klein mogelijk maakt. Door hiermee te oefenen, raak je meer bekend met verhoudingen en word je beter in het rekenen met verhoudingen

Gemengde werkbladen . nieuw. Generator kommagetallen zelf het somtype samenstellen. Breuken. Prijzen vergelijken in de verhoudingstabel. Meetkunde & tijd. Lengtematen omrekenen. Oppervlak omrekenen. (bij breuk → procent) Maximum aantal sommen per blok: rekenstap: breuk. Rekenen groep 8 - Breuken. Breuken Algemeen Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Delen Getallenlijn Breuken met afbeeldingen: 1. Welk plaatje hoort bij de breuk? 1 : 1. Zoek de breuken bij de. breuken vergelijken en rangschikken. Downloadbaar lesmateriaal 18-03-2019 (137) Caroline Csany Leerkracht Blok 3 lesweek 2 : Toets - Wiskanjers 5 Deze toets sluit aan bij de methode Wiskanjers 5. Je kan de toets afnemen na de tweede lesweek van blok 3. Volgende.

Tellers, noemers, breuken optellen en aftrekken, breuken vermenigvuldigen en delen. Rekenen met breuken kan best lastig zijn.Als je niet uitkijkt wordt je kind er tureluurs van.. Daarom krijg je in dit artikel uitleg (met video), tips en leuke spelletjes, zodat je jouw kind kunt helpen met het oefenen met breuken Rekenuitleg over het onderwerp 'Breuken Vergelijken'. Je leert in deze video hoe je kunt kijken welke breuk het grootste is. Een handige tip bij breuken is het rijtje 2-3-5-7. Kijk steeds of je het getal boven en onder de streep door een getal uit het rijtje kunt delen. Gebruik deze bij elke som over breuken. Downloads

breuken met elkaar vergelijken, een breuk nemen van een getal, breuken gelijknamig maken, breuken vereenvoudigen. Downloadbaar lesmateriaal 08-12-2020 (76) Aurélie De Coster Leerkracht Breuken : Toets Op deze toets rond breuken vind je volgende opdrachten: noteer de. Werkbladen De werkbladen zijn gesorteerd per vak. Als je op een link drukt, wordt het werkblad geopend in Word of een ander tekstverwerkingsbestand. Je kunt het blad dan bewerken, opslaan en natuurlijk printen. De werkbladen waar (PDF) achter staat, worden geopend in acrobat-reader Werkblad, een breuk herschrijven, breuken vergelijken. Oefening of toets over het vergelijken van breuken d.m.v. gelijknamig maken Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad. Als de knop niet zichtbaar is, kun je deze pagina opnieuw laden

Je gaat leren hoe je breuken kunt vereenvoudigen en hoe je gehelen uit een breuk kunt halen. Ook ga je leren hoe je breuken kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en (vwo) delen, ook negatieve breuken. Tot slot ga je leren hoe je breuken kunt schrijven als een decimaal getal en hoe je met breuken kunt rekenen bij sommen in verhaaltjes 5 Breuken vergelijken met het strookmodel De context van meten is om twee redenen geschikt om kennis te maken met bewerkingen met breuken. De strook waarmee gemeten wordt, kan dienen als opstap naar het gebruiken van een model bij bewerkingen met breuken. Ten tweede maken de leerlingen door het meten als het ware hun eigen breuk, doordat ze het concrete verdelen van de strook koppelen aan het. Breuken vergelijken. Wat is meer: of ? Je moet hier vierden en zesden met elkaar vergelijken. Dat gaat niet vanzelf. Maar met taarten los je veel problemen op. Hieronder zie je een taart die op drie verschillende manieren is gesneden. Links in 4 stukken, middenin in 6 stukken en rechts in 12 stukken Deze opgaven maak je in opgaven met en zonder context. In deze opgaven ga je verhoudingsproblemen oplossen, rekenen met schaal, verhoudingen met elkaar vergelijken (wie heeft er gelijk?), het berekenen van kortingen, winst of verlies en het omzetten van verhoudingen en procenten, procenten en kommagetallen en breuken en procenten

Op deze website staan diverse leerzame spelletjes. De kinderen kunnen, als ze eenmaal bekend zijn met de materialen, zelfstandig met deze spellen aan de slag Extra werkblad bij het leerwerkboek Breuken voor groep 7 en 8 van De Sommenfabriek. 14 | breuken vergelijken Zet steeds > of < of = tussen de twee breuken 36 > 90 10 90 4 10 1 9 > 6 < 14 7 14 3 7 1 werkblad keer onder elkaar ANTWOORDEN. rekenwerkblad keersommen met grote getallen . Werkbladen metriek stelsel: werkblad inhoudsmaten. werkblad oppervlaktematen. werkblad inhoud uitrekenen zwembad aquarium. werkblad ton en kg. Werkblad procenten, 1e les: procenten werkblad. Werkblad procenten (oliebollenkraam als voorbeeld): werkblad procente Dit is een werkblad met 40 oefeningen rond stambreuken. Het gaat over stambreuken nemen van getallen tot en met 1000. Ideaal voor het derde leerjaar (vierde kan ook) Je leert bewerkingen met breuken via flipping the classroom, oefensites en werkbladen. Naast de breuken komen ook de kommagetallen en de procenten aan de beurt. Rekenen met... Breuken. Ga naar Welkom Begin eerst met het oefenen van breuken vergelijken. Als je dat onder de knie hebt kun je verder naar het optelle

Werkblad: Welke breuk is groter? [1] - Rekenen-oefenen

Opgaven waarbij je de grootte van breuken moet vergelijken. Sneeuwrace. Van deze sneeuwrace krijg je het niet koud, want de opgaven zijn moeilijk genoeg! Snelweg. In dit spel race je tegen wel 11 andere spelers en oefen je met het optellen en aftrekken van breuken. Puppyrun Op klokrekenen.nl maak je online aanvullende werkbladen voor leerlingen in groep 3 t/m 6 die willen leren klokkijken. Rekenwerkbladen digitaal. Werkbladen analoog

Extra werkbladen bij leerwerkboek breuken groep 7 en 8

Werkblad, een breuk herschrijven, breuken vergelijken. Oefening of toets over het vergelijken van breuken d.m.v. gelijknamig maken Klik op de blauwe knop in het witte. Breuken 14 - Welke breuk is groter, 2/8 of 5/16 Breuken vergelijken Rekenen oefenen met werkbladen rekenen: Rekenen groep 3 oefenen. Rekenen groep 4 oefenen. Rekenen groep 5 oefenen. 4 werkbladen met breuken - Aduis. Breuken - Lesidee. Kies uit de rij welke je wilt openen. Maak de breuken gelijknamig en tel ze bij elkaar o

Breuken vergelijken. Nog meer over gelijkwaardige breuken. Inleiding over gelijkwaardige breuken. Hierna. Inleiding over gelijkwaardige breuken. Onze missie is om gratis onderwijs van wereldklasse te bieden aan iedereen, overal. Khan Academy is organisatie zonder winstoogmerk. Je kunt vandaag nog Doneren of vrijwilliger worden Gelijknamige breuken zijn breuken met dezelfde noemer. Het gelijknamig maken van breuken heet ook wel het onder één noemer brengen van die breuken. Het worden vervolgens gelijknamige breuken. Je gebruikt het om breuken op te tellen of af te trekken. Maar je kunt het ook gebruiken om breuken te vergelijken: Welke breuk is groter ? ?/? of ?/ Video 1: Breuken vereenvoudigen Video 2: Breuken optellen & aftrekken Video 3: Breuken vermenigvuldigen - deel 1 Video 4: Breuken vermenigvuldigen - deel

Schaalsommen in de verhoudingstabel Werkbladen breuken rekenen. Oefening of toets over het vergelijken van een echte breuk en een onechte breuk Klik op de blauwe knop in het witte veld hieronder voor het printen van een werkblad met een uitgewerkt antwoordblad Redactiesommen groep 7 oefenen, op deze website krijg je altijd weer nieuwe verhaaltjes Beschrijving Breuken gelijknamig maken De eerste stap om een breuk gelijknamig te maken is het bepalen van de noemer (het onderste getal). Eerst kijk je of je de kleinste noemer gelijk kan maken aan de grootste noemer. Voorbeeldsom 1: 1 3 + 1 6 Om deze twee breuken gelijknamig te maken moet je zorgen dat beide breuken dezelfde noemer krijgen Open de twee werkmappen die de werkbladen bevatten die u wilt vergelijken. Klik op het tabblad beeld in de groep venster op naast elkaar weergeven.. Als er meer dan twee werkmappen zijn geopend, wordt het dialoogvenster Naast elkaar vergelijken weergegeven. Klik in dit dialoogvenster, onder Naast elkaar vergelijken met, op de werkmap die het werkblad bevat dat u met het actieve werkblad wilt. Vergelijk eventueel de breuken in elke groep. Als je meerdere gemengde getallen hebt met eenzelfde gehele getal, zoals 2 + 2/3 en 2 + 1/6, vergelijk dan de breuk van beide getallen om te ontdekken welke groter is. In het voorbeeld vergelijken we 2 + 2/3 en 2 + 1/6, door de breuken om te zetten naar dezelfde noemer: 2/3 = (2x2)/(3x2) = 4/6; 1/6.

Super handige werkbladen over verschillende rekenonderwerpen voor groep 7 en 8. Snap je het werkblad niet? Kijk dan de bijbehorende instructievideo nog eens, via de link die erbij staat. De antwoordbladen kan je ook hier vinden Breuken oefenen. Rekenen met breuken kan best lastig zijn. Tellers, noemers, gelijknamig maken, als je niet oppast word je er duizelig van. Daarom hebben Ed en Eef van Escape besloten je een handje te helpen. Op deze website kun je het rekenen met breuken oefenen, zoveel je wilt - Werkblad Breuken De kinderen krijgen eerst een korte geïllustreerde uitleg over het gelijknamig maken van breuken. Dit oefenen ze meteen in; kleiner maken, groter maken, gelijknamig maken met een vast gegeven. Daarna krijgen de kinderen een uitleg over optellen en aftrekken avn breuken Veel voorkomende breuken vergelijken door gelijknamig te maken met de strook als ondersteuning. bv materiaal of een model: e meter vgl met e meter; Activiteiten. 1e helft groep 8. Veel voorkomende breuken vergelijken door te ordenen en te plaatsen op een getallenlijn Werkblad De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden: www.aduis.nl. Neemt u een kijkje. Rekenen met breuken, noemt men breuken Een breuk bestaat uit: teller noemer breukstreep 1 4 3 8 2 7 3 4 De breukstreep heeft dezelfde betekenis als een deelteken! 1 8 2 12 1 : 8 = 2 : 12 = Breuken vereenvoudigen en gelijknamig make

Werkblad: Vereenvoudig de breuk [5]JufYvon: mei 2014

Breuken Aduis - Werkblade

 1. 9-okt-2015 - Breukenkaart - Handig voor het rekenen met breuken! Vergelijk de breuken
 2. Breuken Beste gebruiker, Op deze pagina zijn sinds kort werkbladen met breuken te maken. Wellicht zijn er enkele verbeteringen mogelijk. Ook zou het kunnen dat u graag nog een ander type werkblad met breuken zou hebben om de breuken te oefenen
 3. Gebruik <, >, = 0m de breuken 21/28 en 6/9 te vergelijken. We kunnen dit op verschillende manieren doen. Het makkelijkste is als ze dezelfde noemer hebben, dan kunnen we de tellers vergelijken. Helaas hebben we niet dezelfde noemers Wat we kunnen doen,.
 4. Werkblad 1. D. Russell. Print de pdf: gemengde bewerkingen en vergelijk de breuken Deze test of werkblad geeft breukproblemen met gemengde bewerkingen, waarbij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen nodig Als u dit afdrukbare bestand als een test gebruikt, zult u ontdekken of studenten begrijpen wanneer ze een gemeenschappelijke noemer moeten vinden voordat ze aan de breukopgaven.
 5. eer ze voor langer speelplezier
 6. Van tafels oefenen tot breuken en kommagetallen. Ook kun je makkelijk per groep kijken welke rekenspelletjes sommen aanbieden op het goede niveau. Of je nu in groep 3 zit of in groep 8, hier kun je heerlijk oefenen met veel verschillende rekenspelletjes
 7. Werkbladen om te oefenen met het delen van breuken Hier kun je oefenen met sommetjes die horen bij de uitleg.Bij elk werkblad hoort een bijbehorende pagina met uitgewerkte antwoorden. De werkbladen zijn ook geschikt als toets om te kijken of de leerlingen al toe zijn aan de volgende paragraaf
Werkblad voor het oefenen van het gelijknamig maken van

Breuken oefenen groep 5 en 6 - De Sommenfabrie

 1. Breuk naar decimale werkbladen. Studenten moeten in staat zijn om breuken om te rekenen naar decimalen, decimalen naar breuken, procenten naar decimalen, decimalen naar procenten, enzovoort. Hoewel de rekenmachine deze berekeningen eenvoudig maakt, moeten studenten eerst en vooral de wiskunde achter de rekenmachinefuncties begrijpen
 2. 16-aug-2017 - Bekijk het bord 'breuken' van hilde brichau, dat wordt gevolgd door 107 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over breuken, onderwijs wiskunde, onderwijs
 3. Rekenwiskundedidactiek verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen 2e druk is een boek van Marc van Zanten uitgegeven bij ThiemeMeulenhoff bv. ISBN 9789006955378 Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen hebben van alles met elkaar te maken. Tegelijkertijd zijn ze ook verschillend van elkaar
 4. Werkblad Vergelijken duurt twee Excel-bestanden en u vertellen het verschil tussen hen in een zeer mooie tafel lay-out. U kunt snel zien dat de verschillen in formules tussen twee werkbladen en de verschillen in waarden ook. Het is een erg handig programma, vooral als u Excel veel in samenwerking met anderen

Duid aan met < > of = 2/3 : 3/

Werkblad: Benoem de breuk (geschikt voor groep 6

10-mei-2017 - Breukenkaart - Handig voor het rekenen met breuken! Vergelijk de breuken Breuken. Citotoets oefenen: Cito groep 7: Rekenen - Verhoudingen Bestellen Inloggen . Rekenen - Verhoudingen . Cito groep 7 - Rekenen - Verhoudingen - Breuken. Breuken . Algemeen Breuken.

Breuken oefenen werkblad Breuken oefenen werkbladen - Somprint sommenmaker werkbladen rekene . Breuken Beste gebruiker, Op deze pagina zijn sinds kort werkbladen met breuken te maken. Wellicht zijn er enkele verbeteringen mogelijk. Ook zou het kunnen dat u In dit onderdeel kan je doorklikken naar alle rekenopdrachten. Bijvoorbeeld naar het onderdeel Breuken. De basis van het begrijpen van breuken is dat je breuken kleiner kunt opschrijven, oftewel het vereenvoudigen. Hiervoor heeft hij zijn eigen rijtje: 2-3-5-7. Schrijf dit rijtje elke keer op je kladblaadje wanneer je met breuken bezig bent Gynzy Rekenen Werkbladen Rekenwonders Werkblad Leerjaar en periode 3 A 3 B 4 A 4 B 5 A 5 B 6 A 6 B 7 A 7 B 8 A 8 B Breuken & Verhoudingen 1 Procenten, Breuken & Verhoudingen 2 Procenten, Hoeveelheden vergelijken Herkennen van te weinig of te veel t/m 10 te weinig of te veel t/m 10 Getalbegrip 10 2, Op de website met de instructiefilmpjes over breuken, kies je bovenaan in het menu voor Filmpjes, onderdelen Breuken nemen van een geheel, Breuken nemen van een hoeveelheid. Op Sommenprinter staan veel oefeningen en kan je werkbladen afdrukken

Oefenen met breuken - Downloadbaar lesmateriaal - KlasCement

breuken vergelijken - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen

sommenfabriek.nl Gratis rekenen en wiskunde oefenen op elk niveau Uitleg werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen oefeningen Basisschool brugklas vervolgonderwij Breuken vergelijken. Werkblad. Roger Van Nieuwenhuyze. voorstellen van breuken. Boek. chris cambr Werkblad. chris cambr. Breuken-> vergelijken Duid aan met > of = Breuken-> vereenvoudigen Breuken herleiden... Breuken-> rangschikken Breuken: klein, groter, grootst Gelijke breuken zoeken. Zet de gelijkwaardige breuken bij elkaar Blok 4 oef 8. Breuken: 1/6 van 120 = Blok 6 oef 1. Breuken: 1/3 van 96

Breuken - rekenen ~ Juf Milo

Rekenen - Breuken. Kleur het juiste deel (met liniaal) Kleur: 1/4 Kleur: 3/5 Kleur: 4/6 Kleur: 1/2 Kleur: 7/8 Wat krijgt ieder? 3 kinderen delen 1 pannenkoek.. Breuken moeten je altijd zo ver mogelijk vereenvoudigen. Dat betekent dat je breuken altijd zo klein mogelijk moet maken. Als je bijvoorbeeld 3/6 hebt, moet je deze zo klein mogelijk maken. Dat doe je door zowel de teller als noemer door hetzelfde getal te delen. In onderstaand voorbeeld kun je beiden delen door 3. 3 : 3 = 1. 6 : 3 = Breuken vermenigvuldigen. Een geheel getal vermenigvuldigen met een breuk. Je viert je verjaardag. 's Morgens komen een paar vrienden, 's middags komen de buren en 's avonds komt de familie. Toevallig heb je drie keer 5 stukken taart nodig: 's morgens, 's middags en 's avonds WERKBLAD BREUKEN AFTREKKEN. Author: Tom Created Date: 1/7/2017 3:25:52 PM.

Werkblad: Vereenvoudig de breuk [4] - Rekenen-oefenen

 1. De bovenkant en onderkant van een breuk hebben beide een naam. En geen top cijfer en onderste cijfer! Wiskundigen noemen het de TELLER (boven) en de NOEMER (onder). De NOEMER is het onderste cijfer. Nu we weten dat de bovenste de TELLER is en de onderste de NOEMER, nu gaan we breuken vergelijken met dezelfde NOEMER of dezelfde TELLER
 2. In de bovenbouw van het rekenonderwijs op de basisschool vormen procenten, breuken en verhoudingen een belangrijk onderdeel. Daarvoor hebben we nu ook nieuwe interactieve instructielessen ontwikkeld. Leerlingen maken met deze lessen kennis met het kennen, berekenen en vergelijken van procenten, breuken en verhoudingen
 3. Breuken Optellen niveau 1. Op dit niveau krijg je breuken optelsommen met gelijknamige breuken. Maak alle 5 stappen en krijg de medailles en het diploma
 4. In deze video laat ik je zien hoe je een optelsom met ongelijknamige breuken uit kunt rekenen
Werkblad: Vul het getal aan tm 10

Rekenen groep 8 Breuken Junior Einstei

Gynzy Rekenen Werkbladen Wereld in Getallen 4 Werkblad Leerjaar en periode 3A 3B 4 A 4 B 5 A 5 B 6 A 6 B 7 A 7 B 8 A 8 B Breuken & Verhoudingen 1 X Procenten, Breuken & Verhoudingen 2 X Procenten, Hoeveelheden vergelijken Herkennen van te weinig of te veel t/m 10 te weinig of te veel t/m 10 Getalbegrip 10 2, Zolang het over het verdelen van pannenkoeken, koekjes en pizza's gaat, lukt het vaak goed om dit concept in het achterhoofd te houden. Zodra het rekenen met breuken ingewikkelder wordt (breuken vergelijken, breuken versimpelen, breuken optellen en aftrekken), raken veel kinderen het zicht echter een beetje kwijt op waar ze nu eigenlijk precies mee aan het rekenen zijn en wat er nu eigenlijk. Breuken. Tip! Breuken, vergelijken, vereenvoudigen, verhaalsommen, bewerkingen, breuken en geld en meer! Deze link werkt niet breuken, tafel, maateenheden werkbladen dankzij deze handige generators! Deze link werkt niet? Klik hier. Werkbundels. Tip! Ik daag je uit groep 8, reken je suf, rekenwerk voor de bovenbouw, cijferen en 5 minuten. Gewone breuken met gemengde breuken vergelijken Haal 3 van 4 vragen om een niveau omhoog te gaan! Quiz 4. Verhoog deze vaardigheden en verdien tot wel 500 meesterschapspunten Quiz beginnen. Optellen en aftrekken van breuken met ongelijke noemers. Leren. Geen video's of artikelen in deze les beschikbaar Het optellen en aftrekken van negatieve breuken met een niet-gelijknamige noemer. Wanneer je niet-gelijknamige breuken bij elkaar wilt optellen of aftrekken moet je de breuken eerst gelijknamig maken. Dit doe je door de breuken dezelfde noemers te geven. Let op! De teller en de noemer van een breuk vermenigvuldig je met hetzelfde getal

Breuken | AduisBreuk nemen van een hoeveelheid - Downloadbaar

breuken rangschikken - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen

MeesterMichael.nl, websites voor leerlingen in het basisonderwijs. Tafels trainen. Je kunt hier online oefenen met de rekentafels tot 10. Je kunt zelf kiezen welke tafel je wilt trainen en je kunt natuurlijk ook kiezen voor een gemengde oefening waarbij je keersommen krijgt uit een aantal tafels tegelijk Breuken vereenvoudigen. Oefenen en werkbladen op de Sommenfabriek.Meer breuken uitleg, oefenen en werkbladen op de Sommenfabriek.Breuken leren groep 5 en gro.. Gynzy Rekenen Werkbladen Wereld in Getallen 5 Werkblad Leerjaar en periode 3A 3B 4 A 4 B 5 A 5 B 6 A 6 B 7 A 7 B 8 A 8 B Hoeveelheden vergelijken Herkennen van te weinig of te veel t/m 10 te weinig of te veel t/m 10 Getalbegrip 10 2,3 Kennismaken met breuken Weergeven van een breuk in een eenvoudig figuur weergeven eenvoudig figuur.

Breuken oefenen: de beste handleiding met uitleg (2021

 1. De breuken in deze sommen hebben ongelijke noemers. Oefenen met het oplossen van redactiesommen over het optellen en aftrekken van breuken. De breuken in deze sommen hebben ongelijke noemers. If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website
 2. breuken - plussomme
 3. Oefenen met het vergelijken van twee breuken met ongelijke noemers door middel van groter-dan- en kleiner-dan-tekens
 4. o's knijpkaarten kwartet / triotet ladderspel loco's memories
 5. Breuken en kommagetallen zijn naar elkaar om te rekenen. Van breuk naar kommagetal Breuken met als noemer een macht van 10, dus: 10, 100, 1000, kun je eenvoudig direct als kommagetal schrijven: 9/10 = 0,9 82/100 = 0,82 462/1000 = 0,462 Als de breuk geen macht van 10 in de noemer heeft, kan je de breuk proberen om te schrijven
 6. Zet de gelijkwaardige breuken bij elkaar : © Reken-taal.be | privacy beleidprivacy belei
 7. Door de laatste sets te combineren kunnen leerlingen oefenen de leerlingen met het vergelijken van breuken en gelijkwaardige decimale getallen. werkblad (word) reflectie (word) Kopieerbladen. breukenveld honderdveld kommagetallen Powerpoint. breuken (powerpoint) kommagetallen (powerpoint) Kaarten SL
Muiswerk en het onderwijs: Muiswerk verdubbelt rekenkrachtrekenen groep 6 - De SommenfabriekZelf rekenwerkbladen maken met sommenprinter3dekleuterklassintmichiel
 • Hello venezia.
 • Zwembad Groenlo.
 • Ontstoken urinebuis hond.
 • Michael Jackson posthumous albums.
 • No one knows video.
 • Adrenaline song.
 • Zeeman Royal Roze.
 • Airsoft Vereniging.
 • BTOB Peniel.
 • Bruce Springsteen Awards.
 • Renault megane trailer trekken.
 • Telegram chat geschiedenis verwijderen.
 • Definitie Wet van behoud van energie.
 • Hoge plinten plaatsen.
 • Gemiddeld IQ geneeskundestudent.
 • Roos tekenen voor beginners.
 • Campus game.
 • Familie Noorlander Noordwijk.
 • Onvolledige verbranding butaan.
 • 10 geboden Heb uw naaste lief.
 • Wikipedia bewerken.
 • Adjuma peper schaal.
 • Aquascape voorbeelden.
 • Vuurkorf uitmaken.
 • Jacobite MacDonald Clan.
 • Achteruitrijcamera action.
 • Zwart wit fotografie model.
 • Jakobus 3.
 • Scooter 50cc nieuw.
 • IRobot Roomba 966.
 • Herbology Harry Potter.
 • Post NL punt.
 • Albert Heijn Houten openingstijden.
 • Btw op arbeid bouw.
 • 3 luik glasschilderij.
 • Wikipedia Fast and Furious 7.
 • Reisbureau vacatures.
 • Sjaals breien voor daklozen.
 • Levensverwachting na hartstilstand.
 • Huis Kopen in Marokko Nador.
 • Paw Patrol joggingpak.